Hoofdstuk 14 | Versiebeheer

Indien wijzigingen niet uitpakken zoals verwacht, kunt u door middel van een roll-back actie de vorige gepubliceerde versie weer terughalen.

Oefening 14.1| Terugdraaien naar vorige versie

In deze oefening gaan we de door u aangemaakte pagina terugdraaien naar de vorige versie.

  1. Via de asset Website gaat u naar de module Structuur en pagina's
  2. Klik op de map cursisten
  3. Selecteer de door u in oefening 4.1 aangemaakte pagina
  4. Klik via Meer op het icoon  terugdraaien
  5. Klik in de popup op Versie 1
  6. Klik op OK als u de versie terug wilt halen
    Klik op Annuleren als u de wijzing niet wilt doorzetten

Opmerking: Indien u content terugdraait naar een vorige versie dan veranderd de status van de content in 'Gepubliceerd maar gewijzigd' aangeduid met een rood vlagje. U dient de content te publiceren om de wijzigingen online te plaatsen.

Pagina terugdraaien

Tab Versies

Tab bewerkingen

In de tab bewerkingen ziet u een overzicht van de bewerkingen die zijn uitgevoerd op de content.

Opmerking: Merk op dat u via het icoon meer ook de bewerkingen kunt bekijken.

Bekijk de instructiefilm