Module CSS Stylesheets

Met deze module kunt u uw CSS Stylesheets aanmaken en beheren. U opent de module via de asset Lay-out en klik vervolgens op CSS Stylesheets,

De CSS Stylesheet view, figuur 1, is ingedeeld in twee kolommen, waar u de controle heeft over de opzet van uw stylesheets.

In de linkerkolom ziet u;

 Alle CSS Stylesheets, map met alle stylesheets
 CSS Stylesheets, hoofdmap
 Stylesheets voor demo.sitebox.nl
 Map toevoegen
 meer
,  acties op geselecteerde map;  Map wijzigen,  Map verwijderen,  Maprechten wijzigen,
      Map dupliceren,  Mapinhoud publiceren

In de rechterkolom ziet u;

  • De in de geselecteerde map aanwezige CSS Stylesheets, figuur 1
     
    Actieknoppen hiermee kunt u;

 Stylesheets zoeken binnen de geselecteerde map
 Nieuwe Stylesheets toevoegen
 Stylesheet wijzigen
 Stylesheet verwijderen
 Stylesheet publiceren
 meer, acties op uw geselecteerde stylesheet, zie figuur 3

CSS Stylesheets view

 

figuur 1

Samenvatting

Indien u een Stylesheet selecteert verschijnt er onderin het venster een samenvatting met daarin de volgende informatie,

figuur 2

Controle over uw mappen

Via de optie  meer in de linkerkolom kunt u op de geselecteerde map diverse acties uitvoeren, figuur 3;

 Map wijzigen, aanpassen van de map naam
 Map verwijderen, volledige map en inhoud verwijderen
 Map rechten wijzigen, gebruikersrechten instellen map
 Map dupliceren,maak een kopie van de geselecteerde map inclusief inhoud
 Map inhoud publiceren, publiceer de gehele map inhoud

 

Figuur 3

Controle over uw CSS Stylesheets

Via de optie meer in de rechterkolom kunt u op het geselecteerde stylesheet diverse acties uitvoeren, figuur 4;

 terugdraaien, versiebeheer, u kunt wijzigingen terugdraaien naar een vorige versie
 rechten wijzigen, toekennen van rechten of content mag worden; bekeken, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of rechten mogen worden aangepast.
 dupliceren, de geselecteerde globale template of template dupliceren
 bewerkingen, overzicht van bewerkingen op de geselecteerde globale template of template

Figuur 4

Template koppelen aan CSS Stylesheet(s)

U kunt een template koppelen aan een CSS stylesheet of meerdere stylesheets.

Figuur 4

top