Module Templates

Met deze module kunt u uw templates aanmaken en beheren. U opent de module via de asset Lay-out en klik vervolgens op Templates,

De Templates view, figuur 1, is opgebouwd uit een volledig scherm waar u de controle heeft over de opzet van uw templates.

 Map Templates, map met alle templates
 Global template(s)
 Templates

Actieknoppen, Met behulp van de actieknoppen kunt u; 

 Global template toevoegen, global template toevoegen
 Pagina template toevoegen, nieuwe pagina template toevoegen
 Wijzigen, geselecteerde global template of template wijzigen. Via het tabje CSS Stylesheets kunt u één of meerdere stylesheets  koppelen aan uw template. Zie figuur 6
 Verwijderen, geselecteerde global template of template verwijderen
 Publiceren, geselecteerde global template of template publiceren
 meer, acties op uw geselecteerde global template of template, zie figuur 5;

 Templates view

 

figuur 1

Samenvatting

Indien u een template selecteert verschijnt er onderin het venster een samenvatting met daarin de volgende informatie,

figuur 2

Controle over uw templates

Via de optie meer in de rechterkolom kunt u op de geselecteerde global template of emplate diverse acties uitvoeren, figuur 5;

 terugdraaien, versiebeheer, u kunt wijzigingen terugdraaien naar een vorige versie
 rechten wijzigen, toekennen van rechten of content mag worden; bekeken, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of rechten mogen worden aangepast.
 dupliceren, de geselecteerde globale template of template dupliceren
 bewerkingen, overzicht van bewerkingen op de geselecteerde globale template of template

Figuur 5

Template koppelen aan CSS Stylesheet(s)

U kunt een template koppelen aan een CSS stylesheet of meerdere stylesheets.

Figuur 6

top