Module Downloadbare bestanden

Uw downloadbare bestanden kunt u uploaden via de module Downloadbare bestanden. Op eenvoudige wijze kunt u uw bestanden aanbieden via een link op een pagina, artikel of als u wilt zelfs op een afbeelding.

De Downloadbare bestanden  view is ingedeeld in twee kolommen;

In de linkerkolom ziet u,

 •  Alle Downloadbare bestanden
 •  Mappen downloadbare bestanden
 • Alle aanwezige submappen
 •  mogelijkheid om een nieuwe map toe te voegen
 •  meer acties, zie figuur 3
   

In de rechterkolom ziet u,

 • Actieknoppen hiermee kunt u;

   zoeken naar downloadbare bestand binnen de geselecteerde map
   Nieuwe downloadbare bestanden toevoegen
   wijzigen
   verwijderen
   publiceren
   Meer acties, zie figuur 4
   
 • Afmelden, knop om uit te loggen

 

Figuur 1

Samenvatting

Indien u een downloadbaar bestand selecteert verschijnt er onderin het venster een samenvatting met daarin de volgende informatie,

Figuur 2

Acties op uw mappen

Via de optie meer in de linkerkolom kunt u acties uitvoeren op uw mappen, figuur 3;

 •  Map wijzigen, map naam wijzigen, standaard template kiezen, template recursief toepassen
 •  Map verwijderen, complete map en inhoud verwijderen
 •  Map rechten wijzigen, instellen rechten Sitebox gebruikers
 •  Map dupliceren, gehele map en inhoud dupliceren
 •  Map publiceren, gehele map en inhoud publiceren
 •  Download Log* exporteren, exporteer als CSV-file
 • Bewerkingen, overzicht van bewerkingen op de geselecteerde map

 

Figuur 3

Acties op uw downloadbare bestanden

In hoofdstuk 12 van de basis training leert u hoe u downloadbare bestanden kunt uploaden en toepassen.

Via de optie meer in de rechterkolom kunt u acties uitvoeren op het geselecteerde downloadbare bestand.

 •  terugdraaien, versiebeheer, u kunt wijzigingen terugdraaien naar een vorig opgeslagen versie
 •  rechten wijzigen, toekennen van rechten of content mag worden; bekeken, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of rechten mogen worden aangepast. (zie Figuur 4)
 •  planning aanpassen,  instellen datum en tijd downloadbaar bestand online/offline
 •  toegang aanpassen, instellingen toegang; iedereen, alleen geregistreerde bezoekers, bepaalde groepen
 •  geselecteerde bestand(en) offline halen
 •  dupliceren, het geselecteerde downloadbare bestand dupliceren
 •  bewerkingen, overzicht bekijken van bewerkingen van het geselecteerde downloadbare bestand
 •  download Log*, bekijk het aantal downloads van het geselecteerde bestand

 

Figuur 4

* Optioneel

top